Üsküdar

Üsküdar

Üsküdar, İstanbul’un apayrı şehri. Yönetim, halk sakinleri İstanbul’dan saymamıştı Üsküdar’ı. Cumhuriyet Döneminde ayrı bir vilayet

ücretsiz gezi notları